Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

20 λεπτά

Διάκριση αντιστρόφως αναλόγων ποσών

Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν και να διακρίνουν τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά σε διάφορες περιοχές τόσο της ανθρώπινης δραστηριότητας όσο και σε θέματα μαθηματικού περιεχομένου

Ερωτήσεις 'Σωστού -Λάθους' για τη διάκριση αντιστρόφως αναλόγων ποσών

Πίνακες τιμών για αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)