Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Λέβητες

20 λεπτά

Εισαγωγικά Στοιχεία

Φύλλα Εργασίας

Ο μαθητής μαθαίνει να περιγράφει τη βασική λειτουργία του λέβητα και ανακαλύπτει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμαντική ικανότητά του και την ποιοτική επίδραση αυτών. 

 


Ο λέβητας είναι μία από τις συσκευές που μετέχουν στην "παραγωγή" θερμότητας στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είναι η συσκευή εντός της οποίας πραγματοποιείται η καύση του στερεού, υγρού ή αερίου καυσίμου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, που προσδίδεται στο θερμαινόμενο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ως φορέας για την θέρμανση των κτιρίων ή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως.

Είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας, δηλαδή μια συσκευή στην οποία γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Τα δύο ρευστά είναι 1) τα καυσαέρια της εστίας και 2) το θερμαινόμενο μέσο ή φορέας θερμότητας της εγκατάστασης τα οποία κυκλοφορούν χωρίς να αναμειγνύονται σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα.

Τα βασικά μέρη ενός τυπικού λέβητα κεντρικής θέρμανσης, είναι τα εξής :

Η εστία καύσης, ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η καύση του καυσίμου.
Ο υδροθάλαμος, ο χώρος που βρίσκεται το νερό που πρόκειται να θερμανθεί.
Οι φλογαυλοί και ο καπνοθάλαμος, οι χώροι από τους οποίους διέρχονται τα καυσαέρια, προτού αυτά εξέλθουν από το λέβητα.

Εικόνα με διαδραστικά σημεία για την περιγραφή των δύο "ρευστών" στους λέβητες.

Θερμαντική ικανότητα λεβήτων

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή έκφραση σε κάθε ερώτηση, κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης στον τύπο υπολογισμού της Θερμαντικής ικανότητας του λέβητα

Διευκρίνιση: 
Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη.

Ερώτηση μοναδικής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε (με αριστερό κλικ) την σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)