Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Λέβητες

25 λεπτά

Είδη Λεβήτων

Φύλλα Εργασίας

Η ποικιλία των λεβήτων που κυκλοφορούν είναι μεγάλη, όπως σημαντικός είναι και  ο αριθμός των κατασκευαστών.

 

Κατάταξη λεβήτων

Χαλύβδινοι Λέβητες

Χυτοσιδηροί λέβητες

Οπτική αναγνώριση λέβητα

Διευκρίνιση: 
Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το τύπο του λέβητα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο του λέβητα επάνω στη σωστή εικόνα..

Ερωτήσεις αντιστοίχισης στην κατάταξη των λεβήτων σε κατηγορίες.

Διευκρίνιση: 
Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το σωστό κριτήριο στη σωστή θέση.

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω εκφράσεις.

Χαλύβδινοι & Χυτοσιδηροί Λέβητες

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)