Μουσική (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

45 λεπτά

Κατασκευαστική προσέγγιση των συγχορδιών

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου, οι μαθητές μαθαίνουν τρόπους κατασκευής των συγχορδιών αυξημένης έκτης συμμετέχοντας σε διαδραστικές ασκήσεις ελέγχου των νέων γνώσεων και πρακτικών τους

Κατασκευή των συγχορδιών (1ος τρόπος)

Κατασκευή των συγχορδιών (2ος τρόπος)

Άσκηση αντιστοίχισης

Άσκηση Σωστού/Λάθους

Ανακεφαλαίωση

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)