Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

20 λεπτά

Χρησιμοποιώ Αλγορίθμους - Ιδιότητες Αλγορίθμων

Οι μαθητές δοκιμάζουν και ακολουθούν έτοιμους αλγόριθμους.
Εντοπίζουν προβλήματα στην εκτέλεση των αλγορίθμων.
Διερευνούν τις επιπτώσεις αλλαγών σε αλγορίθμους.
Καταλήγουν στα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) των αλγορίθμων.


Οι μαθητές:
(1) Μέσω μιας διαδραστικής παρουσίασης ακολουθούν έναν αλγόριθμο παρασκευής μαγειρικής συνταγής, απαντούν σε ερωτήματα και προβληματίζονται για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του αλγορίθμου.
(2) Τοποθετούν σε σωστή σειρά μια ακολουθία εντολών και προβληματίζονται για τις επιπτώσεις της μεταβολής της σειράς εκτέλεσης των εντολών του αλγορίθμου (Διαδραστικές ενεργές περιοχές).
(3) Μέσα από μια διαδραστική εικόνα απαντούν στο ερώτημα αν μπορούν να αλλάξουν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών και να έχουν λύση στο πρόβλημα.
(4) Σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής, επιλέγουν τη σωστή σειρά εκτέλεσης των εντολών ενός αλγορίθμου που η εκτέλεσή τους οδηγεί στην κατασκευή μιας σαίτας.
(5) Με μια ερώτηση επιλογής λέξεων, απαντούν στο ερώτημα της ύπαρξης πολλαπλών ισοδύναμων αλγορίθμων που επιλύουν το ίδιο πρόβλημα.

Πάμε να μαγειρέψουμε; (Προσδιορίζουμε τις Ιδιότητες του Αλγορίθμου)

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθείστε με προσοχή τηνπαρουσίαση! Θα πρέπει να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις!

Φυτεύουμε ένα σπόρο!

Διευκρίνιση: 
Βάλτε τις παρακάτω οδηγίες στη σωστή σειρά.
Σχόλιο: 
Προσαρμογή από το "Real Life Algorithms", Code.org

"Υπάρχει μόνο μία λύση; "

Διευκρίνιση: 
Στην ακολουθία των εντολών (οδηγιών) ενός αλγορίθμου υπάρχει μόνο μια μοναδική σειρά; Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά εκτέλεσης των εντολών και να έχουμε λύση στο πρόβλημά μας;

Φτιάξτε μια σαΐτα!

Διευκρίνιση: 
Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας αλγόριθμοι που λύνουν ένα πρόβλημα. Η σειρά εκτέλεσης των εντολών μπορεί να αλλάζουν χωρίς να έχει αυτό επίπτωση στη λύση του προβλήματος.
Σχόλιο: 
Μπορείτε να βρείτε και άλλους από τους παραπάνω αλγορίθμους που είναι ισοδύναμοι, δηλαδή έχουν το ίδιο αποτέλεσμα;

Ισοδύναμοι Αλγόριθμοι

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να βρείτε ποιοι από τους παρακάτω αλγορίθμους είναι ισοδύναμοι, δηλαδή έχουν το ίδιο αποτέλεσμα;

Ιδιότητες ενός Αλγορίθμου

Διευκρίνιση: 
(Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο: Πληροφορική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1)
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)