Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

30 λεπτά

Δημιουργώ Αλγορίθμους - Επιλύω προβλήματα

Φύλλα Εργασίας
Οι μαθητές δημιουργούν τους δικούς τους αλγόριθμους.
Επιλύουν προβλήματα υλοποιώντας αλγορίθμους.
Ελέγχουν αλγορίθμους και επαληθεύουν την ορθότητά τους στην εύρεση λύσης ενός προβλήματος.

Οι μαθητές δημιουργούν αλγόριθμους, τους καταγράφουν στο φύλλο εργασίας και τους δοκιμάζουν.

(α) Περιγράφουν τον αλγόριθμο που απαντά στο πρόβλημα του βαρκάρη.
(β) Λύνουν το πρόβλημα των Πύργων του Ανόι.

1. Το πρόβλημα του βαρκάρη

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθείστε στην παρουσίαση που ακολουθεί το πρόβλημα του βαρκάρη

2. Το πρόβλημα με τους Πύργους του Ανόι

Διευκρίνιση: 
Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι Πύργοι του Ανόι

Διευκρίνιση: 
Δοκιμάστε το παιχνίδι! Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον αλγόριθμο
Σχόλιο: 
Από το Φωτόδενδρο: Το αντικείμενο περιέχεται στην συλλογή Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες Γυμνασίου

Οι Πύργοι του Ανόι με Scratch

Διευκρίνιση: 
Δοκιμάστε το παιχνίδι! Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον αλγόριθμο
Σχόλιο: 
Από την κοινότητα του scrath: https://scratch.mit.edu/
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)