Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου

45 λεπτά

Ο εαυτός μου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές αφού εισέλθουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής κάθονται ανά ένας στους σταθμούς εργασίας, οι οποίοι ως επί το πλείστον βρίσκονται τοποθετημένοι σε σχήμα Π ή στο κέντρο της αίθουσας και έχουν, επομένως, τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους να βρίσκονται σε οπτική επαφή και με τους συμμαθητές τους και να συνομιλούν με αυτούς. Αν έλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας (με την απαιτούμενη υποδομή) αφιερώνουν δύο λεπτά στη μετακίνηση των θρανίων, ώστε να δημιουργήσουν έναν κύκλο, στον οποίο κάθονται χωρίς κανένα εμπόδιο ανάμεσά τους. Η επιλογή αυτή υιοθετείται, για να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και για να αλλάξουν οι μαθητές διάθεση, αντιλαμβανόμενοι ότι για τα επόμενα σαρανταπέντε λεπτά μπορούν να χαλαρώσουν και να συμπεριφερθούν με μεγαλύτερη άνεση.

Στη συνέχεια, παρατηρούν την εικόνα με τις φράσεις αυτογνωσίας και σκέφτονται/προβληματίζονται για τα δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Έπειτα, ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας και υλοποιούν την αναφερόμενη σε αυτό δραστηριότητα, για 15 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα ατομικά παραδοτέα των μαθητών και τα παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα (ή με τη συνδρομή ενός videoprojector) στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου για κάθε εννοιολογικό χάρτη να προσπαθήσουν να μαντέψουν οι μαθητές ποιος συμμαθητής τους έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται σύντομη συζήτηση για το αν οι υπόλοιποι μαθητές συμφωνούν με την αυτοεικόνα που "ισχυρίζεται" ο κάθε δημιουργός του εννοιολογικού χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε μαθητής διαπιστώνει κατά πόσο η αντίληψη που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του συμφωνεί με την αντίληψη των υπολοίπων συμμαθητών του.

(Οδηγία προς τον εκπαιδευτικό που θα εφαρμόσει το σενάριο: Καθ' όλη τη διάρκεια της Φάσης 1 ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής και βοηθά τους μαθητές όχι λύνοντάς τους τις όποιες απορίες αλλά καθοδηγώντας τους, ώστε να βρουν μόνοι τους τη λύση στα προβλήματα που τους απασχολούν.)

 

 

Φράσεις αυτογνωσίας

Φύλλο Εργασίας Φάσης 1

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές με βάση το Φύλλο Εργασίας εργάζονται ατομικά

Ενδεικτικός εννοιολογικός χάρτης

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές δημιουργούν τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)