Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου

45 λεπτά

Τα ενδιαφέροντά μου

Φύλλα Εργασίας

 Μετά την ανάδειξη της αυτοεικόνας αλλά και της άποψης που έχουν για το κάθε μέλος της τάξης οι υπόλοιποι μαθητές, κατά τη διάρκεια τη Φάσης 1, τώρα καλούνται οι μαθητές να παραθέσουν έναν κατάλογο με τα ενδιαφέροντά τους, δηλαδή με τις ασχολίες που τους αρέσουν. Η επιλογή αυτή υιοθετήθηκε, γιατί με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες θα αποκαλύψουν στη Φάση αυτή τι πραγματικά τους αρέσει να κάνουν και στην επόμενη Φάση θα συγκρίνουν αυτόν τον κατάλογο με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Για να μη βρεθούν οι μαθητές σε αμηχανία, συμβουλεύονται τον κατάλογο που ακολουθεί και σκέφτονται/εντοπίζουν και άλλα ενδιαφέροντά τους, τα οποία ο συγκεκριμένος κατάλογος δεν περιλαμβάνει. Στη συνέχεια ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας και πραγματοποιούν τη δραστηριότητα που περιέχει.

Αφού συμπληρώσουν (επωνύμως) τον κατάλογο του Φύλλου Εργασίας, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα ατομικά παραδοτέα των μαθητών και τα παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα (ή με τη συνδρομή ενός videoprojector) στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση με έναυσμα και σημείο αναφοράς τους καταλόγους ενδιαφερόντων των μαθητών. Η συζήτηση έχει ως θέμα τα ενδιαφέροντά τους και τον τρόπο που αυτά μπορούν να συνδεθούν με κάποια επαγγελματική δραστηριότητα που ενδεχομένως θα ικανοποιούσε τη δημιουργικότητά τους.

Κατάλογος ενδιαφερόντων

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)