Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η σχετική θέση των αντικειμένων

45 λεπτά

Σχετικές θέσεις των αντικειμένων μεταξύ τους

Φύλλα Εργασίας

Στη δεύτερη φάση του σεναρίου παίρνουμε τη σκακιέρα από τα επιτραπέζια παιχνίδια της τάξης και τη φέρνουμε σε ένα τραπεζάκι στην ολομέλεια. Μπορούμε επίσης να έχουμε μία σκακιέρα για κάθε τραπέζι της τάξης και να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν τις σκακιέρες στημένες με όλα τους τα κομμάτια. Σκοπός μας είναι να περιγράψουν με χειραπτικό υλικό, πώς είναι τοποθετημένα τα κομμάτια της σκακιέρας, χρησιμοποιώντας τις έννοιες που κατέκτησαν με τις προηγούμενες δράσεις της α' φάσης. Στην αρχή, η/ο εκπαιδευτικός θα εξηγήσει πως το παιχνίδι αυτό παίζεται από δύο παίκτες και πως κάθε παίκτης έχει μπροστά του τον στρατό του (λευκό και μαύρο στρατό) και θα καλέσει τα παιδιά της κάθε ομάδας να καθήσουν έτσι ώστε να έχουν ανάμεσά τους τη σκακιέρα τους.

Καθώς παρατηρούμε τη σκακιέρα, η/ο εκπαιδευτικός, δείχνοντας ταυτόχρονα το κομμάτι για το οποίο μιλάει, ξεκινά πρώτη την περιγραφή : "-οι δύο στρατοί είναι τοποθετημένοι ο ένας απέναντι από τον άλλον", και "-οι πύργοι βρίσκονται στην άκρη της σκακιέρας" και "-κάθε πύργος δίπλα του έχει έναν ίππο" κτλ. Στη συνέχεια απευθύνει ερωτήσεις στις ομάδες, όπως "-ποιο κομμάτι βάζουμε ανάμεσα στη βασίλισσα και τον αξιωματικό;", "-ποιο κομμάτι τοποθετούμε μπροστά από το βασιλιά;", μέχρι να περιγραφούν όλα τα λευκά κομμάτια.

Στη συνέχεια οι μαθητές δουλεύουν με απεικονιστικό υλικό στον υπολογιστή της τάξης. Στο ψηφιακό εργαλείο με τις διαδραστικές ενεργές περιοχές, οι μαθητές, χωρισμένοι στις ομάδες τους, έρχονται στον υπολογιστή. Με τη λειτουργία "drag and drop" θα τοποθετήσουν τα κομμάτια σε μια σκακιέρα-διάγραμμα. Τους ζητούμε να περιγράφουν στα άλλα μέλη της ομάδας πώς τοποθετούν το κάθε κομμάτι. 'Οταν τελειώσουν, ελέγχουν το αποτέλεσμα και το ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης.

Στο εργαλείο "κάρτες μνήμης" τα παιδιά εξασκούνται στην παρατήρηση και εμπέδωση της τοποθέτησης των κομματιών. Οι μαθητές, σε ζευγάρια, παίζουν το παιχνίδι αυτό στον υπολογιστή κάνοντας παρατηρήσεις "-οι πύργοι είναι στην άκρη της σκακιέρας", "-πίσω από τα στρατιωτάκια στέκονται τα κομμάτια της σκακιέρας" κ.α.

Στην φάση αυτή, παρέχονται φύλλα εργασίας. Στο πρώτο φύλλο οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά. Το δεύτερο φύλλο εργασίας δίνει στην /στον εκπαιδευτικό μια αφόρμηση για πιθανή επέκταση του σεναρίου. Το τρίτο φύλλο εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί στην παρούσα φάση από τον/την εκπαιδευτικό, για την αξιολόγηση του σεναρίου σχετικά με τη στοχοθεσία που είχε τεθεί στην αρχή.

 

 

Τοποθέτηση των κομματιών στη σκακιέρα

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές ξεκινούνε από το λευκό στρατό. Πρώτα τοποθετούνε τον έναν λευκό πύργο και συνεχίζουν με τον ίππο κτλ. Το σκακιστικό διάγραμμα που εμφανίζεται συμπληρωμένο, τους βοηθάει.

Βάζουμε τα κομμάτια στη σκακιέρα

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)