Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η σχετική θέση των αντικειμένων

45 λεπτά

Παιχνίδια με τις σχετικές θέσεις

Φύλλα Εργασίας

Στη τρίτη φάση του σεναρίου  οι μαθητές/τριες θα εξασκηθούν να αναγνωρίζουν αλλά και να εντοπίζουν σχετικές θέσεις που παίρνουν τα αντικείμενα, με τη βοήθεια διαφόρων ψηφιακών εργαλείων με παιχνιώδες περιεχόμενο. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι: "-θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία, που είναι αστεία. Κάθε φορά που θα ακούτε τις λέξεις "μπροστά", "πίσω", "πάνω" και "κάτω", θα σηκώνεστε όλοι όρθιοι. Αμέσως μετά, θα παίρνετε πάλι τις θέσεις σας καθισμένοι στην ομάδα". Για το παιχνίδι αυτό, αξιοποιούμε το "αρχείο ήχου, η μύγα".

Στην συνέχεια θα παίξουμε το επόμενο παιχνίδι: δίνουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας 1 με τον προβληματισμό "-να ανακαλύψουμε πού είναι τα μικρά στρατιωτάκια, σε κάθε εικόνα". Για το φύλλο εργασίας, θα δουλέψουν σε ομάδες, ενώ στη συνέχεια θα εξηγήσουν τον τρόπο που εργάστηκαν, στην ολομέλεια της τάξης.

Η/ο εκπαιδευτικός -ακολούθως- παρουσιάζει το ψηφιακό εργαλείο "εικόνες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής". Στην πρώτη εικόνα επεξεργαζόμαστε την έννοια "δίπλα σε", ενώ στη δεύτερη εικόνα, την έννοια "ανάμεσα σε": διαβάζουμε τις εκφωνήσεις, δείχνοντας παράλληλα το κείμενο. 'Ενας μαθητής/τρια αναλαμβάνει να ενεργοποιεί τις δράσεις στο εικονιστικό περιβάλλον του υπολογιστή.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις δύο εικόνες και κάθε φορά ελέγχουμε το αποτέλεσμα.

Τέλος, στο εργαλείο "διαδραστικές παρουσιάσεις", οι μαθητές/τριες, αφού παρατηρήσουν τις εικόνες, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται. Επικεντρώνουμε την προσοχή των μαθητών/τριών στην επιλογή της σωστής έκφρασης. Η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα παιδί-βοηθό που θα εργάζεται στον υπολογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις απαντήσεις των παιδιών της ολομέλειας. Σε κάθε διαφάνεια, με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων, ελέγχουμε τις απαντήσεις.

Το διαδραστικό βίντεο που καταθέτουμε στην τρίτη αυτή φάση, μας βοηθάει στην εμπέδωση της τοποθέτησης των κομματιών της σκακιέρας και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως επέκταση του σεναρίου.

 

Η μύγα

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά ακούνε την ιστορία, στην ολομέλεια. Κάθε φορά που ακούνε τις έννοιες "μπροστά", "πίσω", "κάτω", "πάνω", σηκώνονται από τις θέσεις τους.

Δίπλα σε

Ανάμεσα σε

Θέσεις των κομματιών

Πώς παίζεται το σκάκι

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)