Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

30 λεπτά

Η γειτονιά μέσα στο χρόνο

Στην τρίτη φάση του σεναρίου επιδιώκεται η ανάπτυξη δυναμικών μαθησιακών ευκαιριών, όπου τα παιδιά θα είναι ικανά να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων που αφορούν τη γειτονιά. Τα παιδιά σε μικρές ομάδες παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες που απεικονίζουν σκηνές του παρόντος και του παρελθόντος της γειτονιάς, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να σχολιάζουν και να συγκρίνουν ενέργειες, συναισθήματα και πράξεις εμπλεκόμενων στα γεγονότα προσώπων.

Ο/η εκπαιδευτικός αναπτύσσει διαφοροποιημένες δραστηριότητες, έτσι ώστε να διευκολύνει την αποσαφήνιση χρονικών εννοιών και την κριτική προσέγγιση των γεγονότων από όλα τα παιδιά της τάξης.

Η γειτονιά στο παρελθόν

Διευκρίνιση: 
Είναι σημαντικό να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος στα παιδιά για να αναπτύξουν τη σκέψη τους

Αναγνώρισε το παρόν και το παρελθόν στη γειτονιά

Διευκρίνιση: 
Είναι σημαντικό τα παιδιά να εντοπίζουν στοιχεία στις εικόνες που δικαιολογούν τις επιλογές τους.

Η γειτονιά του χθες και του σήμερα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)