Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

30 λεπτά

Η ιστορία της γειτονιάς στο χθες και το σήμερα

Σε αυτή τη φάση, ο/η εκπαιδευτικός εστιάζει στην αποτύπωση των γνώσεων, των ιδεών και της ιστορικής ενσυναίσθησης που απέκτησαν τα παιδιά κατά την ενεργό ενασχόλησή τους με το θέμα. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μπορεί να αφορούν τη δημιουργία ιστοριών από μικρές ομάδες παιδιών είτε σχετικά:

α) με τη χρονική εξέλιξη ενός σημαντικού σημείου της γειτονιάς (τα παιδιά παρατηρούν τέσσερις εικόνες ενός σημαντικού σημείου της γειτονιάς που δίνονται σε τυχαία σειρά και καλούνται να αναγνωρίσουν τη χρονική του εξέλιξη έτσι ώστε να συνθέσουν την ιστορία του από το χθες έως το σήμερα) είτε

β) με την κατάθεση απόψεων σχετικά με το σχεδιασμό της γειτονιάς του μέλλοντος (τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στο χάρτη της γειτονιάς, εικόνες που αποτυπώνουν τις ιδέες τους για το πως θα μπορούσε να είναι η γειτονιά στο μέλλον). 

Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να παροτρύνει τα παιδιά να αιτιολογούν τις απόψεις τους.

Η ιστορία της γειτονιάς από το χθες στο σήμερα

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά παροτρύνονται να παρατηρήσουν προσεκτικά τις τέσσερις εικόνες και να δημιουργήσουν μια ιστορία για το σημείο της γειτονιάς που απεικονίζεται, τοποθετώντας τις εικόνες στη σωστή χρονολογική σειρά
Σχόλιο: 
Το κείμενο που υπάρχει σε κάθε σημείο λειτουργεί βοηθητικά, ως ένα κριτήριο αξιολόγησης της χρονικής ακρίβειας των πληροφοριών που δίνονται για κάθε εικόνα

Δημιουργώ τη γειτονιά του αύριο

Διευκρίνιση: 
Κρίνεται σκόπιμο, ο/η εκπαιδευτικός να ζητά από κάθε ομάδα παιδιών να περιγράφουν τη γειτονιά στο παρόν, έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι ισχυρισμοί τους, σχετικά με το σχεδιασμό της γειτονιάς στο μέλλον
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)