Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

15 λεπτά

Δυαδικό σύστημα

Ο μαθητής θα γνωρίσει το δυαδικό σύστημα και θα κατανοήσει τη σημασία του για την αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ.

Εισαγωγή

Διευκρίνιση: 
Γιατί ο Η/Υ χρησιμοποιεί το Δυαδικό Σύστημα;

Δυαδική αναπαράσταση

Το δυαδικό είναι θεσιακό σύστημα

Άσκηση 1η

Άσκηση 2η

Άσκηση 3η

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)