Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Έλληνες πού ξεχώρισαν

15 λεπτά

Αφόρμηση, ενεργοποίηση ενδιαφέροντος

Φύλλα Εργασίας

Ξεκινά μια συζήτηση στην τάξη σχετικά με τους ‘διάσημους’ Έλληνες, τι είναι αυτό που τους έχει κάνει διάσημους, πόσο σημαντικό είναι αυτό και αν τελικά πιστεύουν ότι η διασημότητα τους θα διαρκέσει στο χρόνο και γιατί (φύλλο εργασίας 1).

Γίνεται αναφορά σε ανθρώπους που έχουν κάνει ηρωικές πράξεις ή πράξεις προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο ή κάτι μοναδικό και που ίσως να αποτελούν πρότυπα.

Κατόπιν εστιάζουμε ειδικότερα σε Έλληνες που μπορεί να γνωρίζουν τα παιδιά και παίζουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι με παραδείγματα. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των προσώπων ή των τομέων που θα κληθούν να επιλέξουν τα παιδιά για να ερευνήσουν στην επόμενη φάση.

Τομείς που διακρίθηκαν οι Έλληνες

Διευκρίνιση: 
Σύρε από τη λίστα τη λέξη που ταιριάζει δίπλα σε κάθε όνομα
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)