Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

15 λεπτά

Β) Ανάλυση του θέματος (προγραμματισμός μελέτης)

Σ' αυτή τη φάση συζητιούνται και αποφασίζονται οι επιμέρους ενότητες του θέματος που θα διερευνηθούν. Διαμορφώνεται η ταυτότητα της έρευνας και οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται σε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Στη συνέχεια γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες.

Ταυτότητα της Έρευνας

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε την Ταυτότητα της Έρευνας.

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε τον εννοιολογικό χάρτη.
Σχόλιο: 
Εννοιολογική χαρτογράφηση: Πρόκειται για ειδική τεχνική οπτικοποίησης της παραγωγής και οργάνωσης του περιεχομένου μιας έννοιας/ιδέας. Παρουσιάζονται τα σημαντικά στοιχεία της έννοιας και οι μεταξύ τους σχέσεις ή οι σχέσεις της με άλλες έννοιες/υποέννοιες, στοχεύοντας στην κατανόηση και στην οργάνωση εννοιολογικών μοντέλων. Η κεντρική ιδέα/έννοια αναλύεται σε βασικούς άξονες και σε επιμέρους στοιχεία. Αναλύουμε, περιγράφουμε και εξηγούμε τα επιμέρους στοιχεία, αιτιολογούμε τις μεταξύ τους σχέσεις ή ανακαλύπτουμε νέες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση εννοιών/αξιών, για οργανωμένη συζήτηση, για συγγραφή κειμένων, για ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρημάτων (Πηγή: Βιβλία Δασκάλου).
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)