Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

20 λεπτά

Δ) Σύνθεση και Παρουσίαση

Στην τελευταία φάση οι ομάδες των μαθητών, όταν ολοκληρώσουν το έργο τους, δημιουργούν μια παρουσίαση όπου καταγράφουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τα παρουσιάζουν σε μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η επισημοποίηση της νέας γνώσης.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Σχόλιο: 
Προσθέστε διαφάνειες στην παρουσίαση για να συμπεριλάβετε όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκατε. Συγκεκριμένα, μπορείτε να συμπεριλάβετε: (Α Φάση) Καταιγισμός ιδεών, Πηγές πληροφόρησης, (Β Φάση) Ταυτότητα της έρευνας, Εννοιολογικός χάρτης, (Γ Φάση) Ερωτηματολόγιο, Πίνακας ταξινόμησης δεδομένων, Πίνακες συχνοτήτων, Γραφήματα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)