Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

45 λεπτά

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Φύλλα Εργασίας

Με την φάση αυτή επιχειρούμε να επεξηγήσουμε τι είναι το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων.
Αρχικά μέσω ενός εισαγωγικού κειμένου γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων.Στην συνέχεια μέσω μιας εικόνας με διαδραστικά στοιχεία δίνουμε μια αναπαράσταση ενός τέτοιου μοντέλου. Με μιά μελέτη περίπτωσης μοντελοποιούμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Επίσης μέσω ενός διαδραστικού βίντεο διευκρινίζουμε ακόμα περισσότερο έννοιες σχετικές με το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Τέλος με μια άσκηση παιχνίδι μνήμης δίνουμε την δυνατότητα στο μαθητή να συνοψίσει αυτά τα οποία έμαθε.

Τί είναι το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Διάγραμμα Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων

Μελέτη Περίπτωσης: Μοντελοποίηση ενός Πραγματικού Προβλήματος

Η σχέση Πολλά πρός Πολλά και η Διάσπασή της.

Δημιουργία Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων

Ασκηση Δημιουργία Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων

Δημιουργία Μοντέλου Παραγγελιών

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)