Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

45 λεπτά

Λογικός Σχεδιασμός μια Βάσης Δεδομένων

Φύλλα Εργασίας

Με την φάση αυτή επιχειρούμε να επεξηγήσουμε τι είναι η Κανονικοποίηση και τι μας χρειάζεται κατά την σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων.
Αρχικά χρησιμοποιούμε ένα απόσπασμα κειμένου για να εισάγουμε την έννοια της κανονικοποίησης. Με την βοήθεια συνεχόμενων διαδραστικών βίντεο επεξηγούμε με ελκυστικό τρόπο διαδοχικά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη κανονική μορφή. Επί πλέον, στα χρονικά ενδιάμεσα παρεμβάλλουμε διαδραστικές ασκήσεις με τις οποίες ο μαθητής για να απαντήσει χρησιμοποιεί την γνώση που απέκτεισε μέσω του προηγούμενου διαδραστικού υλικού. Τέλος, μια συνθετική άσκηση υπάρχει στο τέλος της φάσης η οποία ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει την γνώση που απέκτεισε ο μαθητής.

Ορισμός της Κανονικοποίησης

Πρώτη Κανονική Μορφή (1st NF)

Ερώτηση Πρώτης Κανονικής Μορφής

Δεύτερη Κανονική Μορφή (2nd NF)

Ερώτηση Δεύτερης Κανονικής Μορφής

Τρίτη Κανονική Μορφή

Ερώτηση Τρίτης Κανονικής Μορφής

Πίνακες σε Κανονικές Μορφές

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)