Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Συμμετρίες Συνάρτησης

35 λεπτά

Άρτιες και Περιττές συναρτήσεις

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου οι μαθητές δημιουργούν τον ορισμό των άρτιων και περιττών συναρτήσεων, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Σταδιο 1 (Φύλλο εργασίας 1, Διαδραστικό γράφημα: Γραφική παράσταση άρτιας συνάρτησης, Διαδραστική παρουσίαση: Θεωρία Άρτιας συνάρτησης)

Ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο Φύλλο Εργασίας 1 και με τη βοήθεια του Διαδραστικού γραφήματος "Γραφική παράσταση άρτιας συνάρτησης" υλοποιήστε όλες τις δραστηριότητες. Ακολούθως η διαδραστική παρουσίαση "Θεωρία άρτιας συνάρτησης" ανακεφαλαιώνει τα ευρήματα και διατυπώνει τον ορισμό και τις βασικές γεωμετρικές ιδιότητες της άρτιας συνάρτησης. 

Σταδιο 2 (Φύλλο εργασίας 1, Διαδραστικό γράφημα: Γραφική παράσταση περιττής συνάρτηση, Διαδραστική παρουσίαση: Θεωρία Περιττής συνάρτησης)

Ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο Φύλλο Εργασίας 2 και με τη βοήθεια του Διαδραστικού γραφήματος "Γραφική παράσταση περιττής συνάρτησης" υλοποιήστε όλες τις δραστηριότητες. Ακολούθως η διαδραστική παρουσίαση "Θεωρία περιττής συνάρτησης" ανακεφαλαιώνει τα ευρήματα και διατυπωνει τον ορισμό και τις βασικές ιδιότητες της περιττής συνάρτησης.

Γραφική παράσταση άρτιας συνάρτησης

Θεωρία άρτιας συνάρτησης

Γραφική παράσταση περιττής συνάρτησης

Θεωρία περιττής συνάρτησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)