Φυσική αγωγή (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

15 λεπτά

Δραστηριότητες εμπέδωσης

Κατανόηση και εμπέδωση των πληροφοριών σχετικά με τη χρησιμότητα και αξία της κολύμβησης ως άθλημα καθώς και τα αναγνωρισμένα στυλ κολύμβησης.

Στυλ κολύμβησης

Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης

Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης

Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης

πες μου, το ξέρεις...αφορά την ασφάλεια σου και την προσωπική σου υγιεινή

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)