Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ταξινόμηση στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα

40 λεπτά

Βελτιώσεις του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας

Φύλλα Εργασίας

Συζητώντας τη δραστηριότητα ΔΣ13 που δουλέψαμε στο σπίτι, ερχόμαστε να συζητήσουμε τροποποιήσεις στον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας. Ένα από τα πλεονεκτήματα του αλγορίθμου ταξινόμησης με τη μέθοδο της φυσαλίδας, είναι οι δυνατότητες βελτίωσής του και παραλλαγής, με αποτέλεσμα να κρίνεται ως αλγόριθμος που προσφέρει σημαντικά μαθησιακά οφέλη. Παραλλαγές περιέχονται στο διδακτικό πακέτο. Η πρώτη αποτελεί μία δραστηριότητα η οποία αναφέρει ότι: «Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας όπως διατυπώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι αρκετά «έξυπνος» ώστε να διαπιστώνει στην αρχή ή στο μέσο της διαδικασίας αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος» (Τετράδιο Μαθητή, Βακάλη κ.α., σ. 33, 2014). Με την δραστηριότητα αυτή, μπορούμε είτε μέσω κατάλληλων διερευνητικών ερωτήσεων του τύπου: «πώς μπορώ να βρω αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος» ή/και «πώς μπορώ να σταματήσω τον αλγόριθμο ώστε να μην κάνει περιττές επαναλήψεις;» είτε με κατάλληλη υπόδειξη να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο, ώστε να σταματά η διαδικασία σύγκρισης, όταν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι ήδη ταξινομημένα.

Εργαζόμενοι στην Δραστηριότητα ΔΕ14 στο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια στο http://aesop.iep.edu.gr/ μπορούμε να επιχειρήσουμε τις σχετικές αλλαγές.

Εφόσον δουλεύτηκαν οι παραπάνω δρατηστηριότητες, αναδείχθηκε ότι το ζητούμενο είναι να γίνει έλεγχος για το αν κατά την εκτέλεση της εσωτερικής επανάληψης, ήταν Αληθής η συνθήκη της εντολής επιλογής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μία λογική μεταβλητή, η οποία ελέγχει αν ήταν Αληθής η σχετική συνθήκη. Η τιμή της λογικής μεταβλητής υποδεικνύει αν ο πίνακας είναι ή δεν είναι ταξινομημένος. Με σκοπό να σταματήσει η εντολή επανάληψης μόλις διαπιστωθεί ότι ο πίνακας είναι ταξινομημένος, χρησιμοποιείται μία άλλη εντολή επανάληψης εκτός της εντολής Για...από...μέχρι. Η ανάπτυξη του σχετικού αλγόριθμου μπορεί να υλοποιηθεί με δύο αλγορίθμους που έχουν συμπεριληφθεί στα διαδραστικά εργαλεία.

Η Δραστηριότητα ΔΣ15 είναι για εργασία στο σπίτι.

Βελτίωση του αλγορίθμου της ταξινόμησης φυσαλίδας (ΔΕ14)

Τι κάνει ο αλγόριθμος;

Αλγόριθμοι που σταματούν τη διαδικασία σύγκρισης, όταν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι ήδη ταξινομημένα

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)