Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Ιστοσελίδων

45 λεπτά

Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων.

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή διαπραγματευόμαστε την έννοια της ιστοσελίδας. Δίνουμε το ορισμό της ιστοσελίδας και μνημονεύουμε τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην δημιουργία ιστοσελίδων και την ανάπτυξη ιστοτόπων. Επεξηγούμε επαρκώς την έννοια του ιστοτόπου και την λογική της λειτουργίας του. Σε ένα πιο λεπτομερές εισαγωγικό επίπεδο παρουσιάζουμε την γλώσσα ΗΤML, επεξηγούμε την βασική δομή του κώδικα μιας ιστοσελίδας και τέλος δημιουργούμε μια πρώτη ιστοσελίδα και την αποθηκεύουμε.

Τί είναι μια Ιστοσελίδα

Ποιές Τεχνολογίες Χρησιμοποιούνται στην Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

HTML Ετικέτες

Αποθήκευση Ιστοσελίδας

HTML Ετικέτες

Οι σελίδες ενός Ιστότοπου

Ιστότοπος

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)