Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Ιστοσελίδων

45 λεπτά

Οι Βασικές Ετικέτες της HTML.

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή αυτή ασχολούμαστε με λεπτομέρεια με τις βασικές ετικέτες HTML. Πιο συγκεκριμένα διαπραγματευόμαστε την ετικέτα επικεφαλίδα, την ετικέτα παράγραφος, την ετικέτα αλλαγή γραμμής, και τέλος την ετικέτα οριζόντια γραμμή. Τέλος, χρησιμοποιοούμε το περιβάλλον Notepad++ για να δημιουργήσουμε μια βασική ιστοσελίδα με κώδικα HTML. 

Οι πιο Βασικές Ετικέτες της HTML

Δοκιμή της Ετικέτας Επικεφαλίδα.

Ετικέτα Παράγραφος

Ασκηση Επικεφαλίδες

Αλλαγή Γραμμής

Οριζόντια Γραμμή

Σχόλια

Ασκηση καταννόησης.

Δημιουργία μιας Βασικής Ιστοσελίδας με HTML γραμμένη σε NotePad++

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)