Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Ιστοσελίδων

45 λεπτά

Εισαγωγή στα Cascading Stylesheets (CSS).

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή επιχειρεί μια πρώτη εισαγωγή στα φύλλα μορφοποίησης (Cascading Style Sheets, ή εν συντομία CSS). Αρχικά αναφερόμαστε στον τρόπο σύνταξης μιας έκφρασης μορφοποίησης CSS. Στην συνέχεια αναφέρουμε τον τρόπο εισαγωγής εκφράσεων CSS μέσα στον κώδικα της ιστοσελίδας. Δημιουργούμε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια έκφραση μορφοποίησης CSS. Σε ένα επόμενο βήμα διαπραγματευόμαστε τον τρόπο δημιουγίας αρχείου εκφράσεων CSS και την σύνδεση της ιστοσελίδας μας με αυτό το αρχείο μορφοποίησης CSS.

Τι είναι το Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets

Σύνταξη και Τρόπος Εισαγωγής CSS

Κατανόηση Σύνταξης CSS

Κατανόηση Εισαγωγής CSS

Σύνδεση με Εξωτερικό CSS

Δημιουργία Ιστοσελίδας με Eξωτερικό CSS

Κατανόηση Δημιουργίας Αρχείου CSS

Άσκηση Κατασκευής Ιστοσελίδας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)