Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

40 λεπτά

Μελέτη Θέματος-Εργασία σε ομάδες

Φύλλα Εργασίας

Καθημερινά οι μαθητές περιηγούνται αναζητώντας πληροφορίες ή και παίζοντας παιχνίδια σε νέες και πολλές φορές άγνωστες σελίδες του διαδικτύου. Επιπλεόν πολλές φορές χρησιμοποιούν πληροφορίες από μη αξιόπιστες πηγές. Για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι θα πρέπει να κατακτηθεί η δεξιότητα αξιολόγησης των ιστοσελίδων από τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά μια επιχειρηματολογική συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο καθώς και πως μπορούμε να εντοπίσουμε τις ορθές και έγκυρες πληροφορίες. Οι απόψεις καταγράφονται στον πίνακα της τάξης με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά να καταγραφούν οι όποιες ανακρίβειες και οι αναληθείς πληροφορίες που συνάντησαν οι μαθητές και να καταγραφούν και αυτές στον πίνακα της τάξης.

Στην συνέχεια ορίζονται οι κανόνες αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας σε συζήτηση με τους μαθητές και καταγραφή των κανόνων στον πίνακα της τάξης μέσω της ιδεοθύελλας.

Π.χ.: Πατρότητα πηγής. Ενημέρωση ιστοχώρου. Αντικειμενικότητα. Αξιοπιστία. Εσωτερική αξιολόγηση.

Οι μαθητές ακολούθως με τον εκπαιδευτικό μεταφέρονται στην αίθουσα της πληροφορικής όπου με τη βοήθειά χωρίζονται του σε ομάδες και τους δίδεται μια αποστολή καταγραφής των βημάτων αναζήτησης μιας ακριβούς και μη πληροφορίας καθώς και των κανόνων αξιολόγης των ιστοσελίδων μέσω του φύλλου εργασἰας. Οδηγἰες και απαντήσεις υπάρχουν στο φύλλο εργασιών με τις απαντήσεις.

Βήματα εύρεσης και καταγραφής ορθών πληροφοριών

Βήματα εύρεσης και καταγραφής ανακριβών και αναληθών πηγών και πληροφοριών

Αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας

Σύνοψη και βήματα ορθής χρήσης του Διαδικτύου

Γνωρίζω το Διαδίκτυο

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν τις κατάλληλες απαντήσεις βάση θεματικής
Σχόλιο: 
Οι ασκήσεις μπορούν να αποτελέσουν και βήμα για διάλογο και σχολιασμό

Γνωρίζω το Διαδίκτυο 2

Διευκρίνιση: 
Ακολουθεί η ερώτηση για τη δεύτερη θεματική, την αξιολόγηση ιστοσελίδας
Σχόλιο: 
Η άσκηση προσφέρει τροφή για σκέψη και σχολιασμό.

Γνωρίζω το Διαδίκτυο 3

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές σε μια άσκηση για την εύρεση των ανακριβών πληροφοριών από το Διαδίκτυο
Σχόλιο: 
Η άσκηση προσφέρει τροφή για σκέψη και σχολιασμό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)