Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

40 λεπτά

Επίλυση Προβλήματος

Φύλλα Εργασίας

Δίνεται στους μαθητές το 3ο Φύλλο Εργασίας με το οποίο τους ζητείται μελετήσουν και συζητήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων. Αφού τα μελετήσουν, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Κατόπιν ακολουθεί συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα και το διαδίκτυο ενώ ο εκπαιδευτικός προβάλλει στην τάξη την σχετική ιστοσελίδα από το σχολικό δίκτυο:

http://internet-safety.sch.gr/IS/html/ope_kaytos.htm  

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ιστοσελίδες που προτείνονται από τον εκπαιδευτικό και συγκεκριμένα:

•     Ομάδα 1: http://www.mikrapaidia.gr/

•     Ομάδα 2: http://www.mathitis.gr

•     Ομάδα 3: http://www.imeakia.gr

•     Ομάδα 4: http://www.jele.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις ιστοσελίδες μαζί με τα αποτελέσματα που κατέγραψαν και καταλήγουν όλοι μαζί στο ποιες ιστοσελίδες θεωρούν κατάλληλες για να τις επισκέπτονται συχνά.

Αξιολόγηση και Αξιοποίηση των Πηγών και των Ιστοσελίδων

Διευκρίνιση: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το θέμα
Σχόλιο: 
Οι ασκήσεις αφορούν συγκεκριμένες θεματικές και μπορούν να προσφέρουν αφορμή για γόνιμο διάλογο, σκέψη και σχολιασμό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)