Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

20 λεπτά

Πνευματικά Δικαιώματα και Λογοκλοπή

Φύλλα Εργασίας

Στις τελικές φάσεις της δραστηριότητας  οι μαθητές εργάζονται με τις έννοιες «Πνευματική ιδιοκτησία» και «Λογοκλοπή», καθώς και αξιολόγηση και οργάνωση ιστοσελίδων και πληροφοριών. Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ή copyright ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων (databases). Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Το πνευματικό δικαίωμα αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται αίτηση του δημιουργού ή καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία, Κουμάντος, Γιώργος, 2000. Λογοκλοπή είναι η «παράνομη οικειοποίηση» και «κλοπή και δημοσίευση» ενός άλλου συγγραφέα «της γλώσσας, των σκέψεων, των ιδεών, ή εκφράσεων» και της εκπροσώπησης αυτών ως αρχικής εργασίας κάποιου. Η ιδέα παραμένει προβληματική με ασαφείς ορισμούς και ασαφείς κανόνες. Η σύγχρονη έννοια της λογοκλοπής ως ανήθικης και πρωτοτυπία ως ένα ιδανικό προέκυψαν στην Ευρώπη μόνο κατά τον 18ο αιώνα, ιδιαίτερα με το κίνημα του ρομαντισμού. Η λογοκλοπή θεωρείται ακαδημαϊκή ανεντιμότητα και παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, αναστολής, ακόμη και αποπομπής. Η λογοκλοπή δεν είναι έγκλημα αυτή καθαυτή, αλλά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, είναι μια σοβαρή ηθική αξιόποινη πράξη, και περιπτώσεις λογοκλοπής μπορεί να αποτελέσουν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Wikipedia, 13/02/2015 . Οι μαθητές μεταβαίνουν σε σχετικές ιστοσελίδες, για να πάρουν πληροφορίες, και κάνουν μια δραστηριότητα αναζήτησης κειμένου λογοκλοπής με το εργαλείο Plagiarism Checker, http://plagiarisma.net, το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο είναι δωρεάν έως 3 ανιχνεύσεις κατόπιν ζητά μια απλή εγγραφή του χρήστη ώστε να συνεχίσει. Τις αναζητήσεις και τα αποτελέσματα καταγράφουν στο 4ο Φύλλο Εργασίας. Στη συνέχεια οι μαθητές τα παρουιάζουν-ανακοινώνουν στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση και αποτίμηση της δράσης.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

  • Κουμάντος, Γ. (2000),  Πνευματική Ιδιοκτησία. 6η έκδ. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1995 και 7η έκδ. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, .
  • http://plagiarisma.net

Γνώσεις Σχετικές με το Διαδίκτυο

Διευκρίνιση: 
Γνωρίζω τους όρους του Διαδικτύου
Σχόλιο: 
Οι ασκήσεις αφορούν συγκεκριμένες θεματικές και μπορούν να προσφέρουν αφορμή για γόνιμο διάλογο, σκέψη και σχολιασμό.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Διευκρίνιση: 
Επιλέγουμε τη σωστή λέξη-φράση

Λογοκλοπή

Διευκρίνιση: 
Επιλέγουμε τη σωστή έκφραση
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)