Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θερμότητα - Θερμοκρασία

45 λεπτά

Πειραματισμός

Α. Οι μαθητές εκτελούν το πείραμα με τα απλά υλικά (30 λεπτά, στη σχολική αίθουσα διδασκαλίας).

Β. Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες (15 λεπτά, στο Εργαστήριο Πληροφορικής) και σημειώνουν στο Φύλλο Εργασίας τις παρατηρήσεις τους.

Α. Πείραμα

Β. Παρατήρηση εικόνων

Σχόλιο: 
Τι παρατηρείτε στη θερμοκρασία του σώματος;
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)