Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η στρατιωτικοποίηση της βυζαντινής κοινωνίας

25 λεπτά

Μορφές στρατιωτικοποίησης

Οι μαθητές περιέγραψαν στην προηγούμενη φάση τα προβλήματα της αυτοκρατορίας και εκτίμησαν ότι ο στρατός ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Σε αυτή τη φάση αναζητούν με ποιους τρόπους ο στρατός επιβλήθηκε στην κοινωνία της εποχής και εν γένει πώς φαίνεται, μέσα από τις πηγές, ο σημαντικός του ρόλος.

Ο βυζαντινός στρατός

Μορφές στρατιωτικοποίησης

Ομάδα Α΄: Η στρατιωτική πλευρά - τα "θέματα"

Ομάδα Β΄: Η πολιτική πλευρά

Ομάδα Γ΄: Η κοινωνική πλευρά

Ομάδα Δ΄: Η γλώσσα και οι συνήθειες της εποχής

Συζήτηση - καταγραφή συμπερασμάτων

Σύντομη αυτοαξιολόγηση

Διευκρίνιση: 
Εκτιμήστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)