Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ισορροπημένη διατροφή

10 λεπτά

Σκιαγραφώντας το πρόβλημα

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 μελών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι ομάδες χαρακτηρίζονται είτε σαν ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή  ΟΜΑΔΑ Γ. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών, πιθανότατα θα σχηματιστούν παραπάνω από μία ΟΜΑΔΕΣ Α, Β ή Γ. Κάθε τύπος ομάδας ασχολείται με μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τα διαδραστικά στοιχεία της συγκεκριμένης φάσης προκειμένου να προκληθεί το ενδιαφέρον τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και τις επιπτώσεις της στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Στη συνέχειαανακοινώνονται τα συμπεράσματα στην ολομέλεια της τάξης και αναπτύσσεται συζήτηση.

Εργασία για την ΟΜΑΔΑ Α

Γράφημα με τα ποσοστά των υπέρβαρων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 5-17 ετών από διάφορες χώρες (2010)

Εργασία για την ΟΜΑΔΑ Β

Ενασχόληση με δίαιτες στην εφηβεία

Εργασία για την ΟΜΑΔΑ Γ

Παχυσαρκία στην εφηβική ηλικία

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)