Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ισορροπημένη διατροφή

15 λεπτά

Απόψεις των μαθητών για την Ισορροπημένη διατροφή

Οι μαθητές συμπληρώνουν μία φόρμα Google (http://goo.gl/forms/lZIjeRmCmz) όπου καταγράφονται οι απόψεις τους για την Ισορροπημένη Διατροφή. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδικασία:

Επεξεργασία αυτής της φόρμας > Απαντήσεις > Σύνοψη απαντήσεων

(Edit this form > Responses > Summary of Responses)

παρουσιάζονται  από τον καθηγητή τα αποτελέσματα με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Με βάση τις απόψεις των μαθητών αναπτύσσεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. 

Φόρμα Google

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)