Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

10 λεπτά

Αφόρμηση και εναύσματα ενδιαφέροντος.

Φύλλα Εργασίας

Κατά τη φάση της αφόρμησης και των εναυσμάτων ενδιαφέροντος, δίνονται στους μαθητές τα σχετικά ερεθίσματα  για την ενεργό συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα.

Οι μαθητές στη φάση αυτή χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα ανά 2 άτομα δίνεται ένα φύλλο εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)