Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

45 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Η κάθε φάση έχει τη δική της βαρύτητα στον τελικό βαθμό. Συγκεκριμένα:

1η ΦΑΣΗ

Τίτλος

Πραγματικό εργαστήριο

Αντικείμενο αξιολόγησης

Επίδειξη πειράματος

Τεχνική αξιολόγησης

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό.

Κριτήρια αξιολόγησης

Συμμετοχή, υπευθυνότητα, συμπεριφορά

Βαρύτητα αξιολόγησης

30%

 

2η ΦΑΣΗ

Τίτλος

Τεστ

Αντικείμενο αξιολόγησης

Γνώσεις, δεξιότητες

Τεχνική αξιολόγησης

Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό με προκαθορισμένη μοριοδότηση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Έλεγχος απαντήσεων

Βαρύτητα αξιολόγησης

50%

 

3η ΦΑΣΗ

Τίτλος

Πραγματικό Εργαστήριο-Προσομοίωση

Αντικείμενο αξιολόγησης

Συμμετοχή στην ομάδα και στην ολομέλεια, συνεργασία

Τεχνική αξιολόγησης

Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τήρηση κανόνων συνεργασίας, εκπλήρωση του ρόλου μέσα στην ομάδα και στην ολομέλεια, ικανότητα εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων, ολοκλήρωση καθηκόντων, συνέπεια, παροχή βοήθειας, επίλυση συγκρούσεων, αποδοχή κριτικής.

Βαρύτητα αξιολόγησης

20%

 

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)