Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μηχανές και Άνθρωποι

40 λεπτά

Δημιουργία και Κατασκευές

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές με τον συντονισμό και την καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό προχωρούν στον σχεδιασμό και στην κατασκευή κάποιας μηχανής και την παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί συζήτηση για τη λειτουργία των μηχανών που κατασκευάστηκαν καθώς και επιχειρηματολογία για τις καλές και κακές χρήσεις των μηχανών. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει και θέτει κριτικές ερωτήσεις, όπως γιατί να δημιουργήσουμε μηχανές και ποια τα αποτελέσματα της χρήσης τους στην ανθρωπότητα. Οι κατασκευές των μαθητών μπορούν να παρουσιαστούν και σε κάποια μελλοντική εκδήλωση-ημερίδα του σχολείου για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Μετέπειτα, μεταφερόμαστε στο εργαστήρι πληροφορικής, όπου και οι μαθητές δημιουργούν στο πρόγραμμα παρουσίασης PowerPoint ή σε άλλα σχεδιαστικά εργαλεία όπως  Geogebra η το SketchUp τη μηχανή με τα στοιχεία-δεξιότητες που εισήγαγαν πιο πριν στις εργασίες τους. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν τις εργασίες τους και τις παρουσιάζουν στην ολομέλεια περιγράφοντας και εξηγώντας τις λειτουργίες των μηχανών τους.

Geogebra

Διευκρίνιση: 
Το GeoGebra είναι ένα λογισμικό δυναμικών μαθηματκών για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει γεωμετρία, άλγεβρα, υπολογιστικά φύλλα, γραφικά.
Σχόλιο: 
Υποστηρίζει την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τη διδακτική των μαθηματικών παρέχοντας καινοτομία στη διδασκαλία και την εκπαίδευση παγκοσμίως.

Sketch Up

Διευκρίνιση: 
Σχεδιαμός μοντέλων από ένα εύχρηστο περιβάλλον ειδικό και για τα σχολεία
Σχόλιο: 
Οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους μοντέλα μηχανών και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)