Φυσική αγωγή (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

25 λεπτά

Μελέτη και έλεγχος γνώσεων

Στην αίθουσα Πληροφορικής οι μαθητές χωρισμένοι σε ζευγάρια τοποθετούνται ένα σε κάθε υπολογιστή. Το κάθε ζευγάρι συνεργάζεται στις επόμενες δραστηριότητες.

Αρχικά μελετούν τη διαδραστική εικόνα και κατόπιν συζητούν μεταξύ τους και απαντούν την ερώτηση που περιέχει. Μετά την ολοκλήρωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια και η ορθότητά τους επιβεβαιώνεται μέσα από συζήτηση.

Στη συνέχεια παρατηρούν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη και αποφασίζουν σε ζευγάρια ποια είναι τα στοιχεία που λείπουν. Όταν ολοκληρώσουν, ο χάρτης προβάλλεται στον πίνακα και συμπληρώνεται στην ολομέλεια από μαθητές.

Σε συνέχεια για εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν χρησιμοποιούν τα τεστ που ετοιμάστηκαν ("Ασκήσεις και στοιχεία φυσικής κατάστασης", "Ελέγχω τις γνώσεις μου" και "Παιχνίδι μνήμης") με διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας.

Τέλος, για τη βδομάδα που ακολουθεί οι μαθητές καταγράφουν σε ψηφιακό αρχείο το όνομα και το χρόνο της κάθε φυσικής δραστηριότητας που συμμετέχουν στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Στόχο της εργασίας αποτελεί η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και της παρακίνησης των μαθητών για την αξιολόγηση του προσωπικού επιπέδου φυσικής τους δραστηριότητας.  

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Διευκρίνιση: 
Κάνετε κλικ στα διαδραστικά σημεία και διαβάστε. Ανοίξτε τελευταίο το κουμπί που είναι στο σύννεφο

Στοιχεία φυσικής κατάστασης για την υγεία

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το διάγραμμα και βρείτε τις λέξεις που λείπουν

Ασκήσεις και στοιχεία φυσικής κατάστασης

Ελέγχω τις γνώσεις μου

Παιχνίδι μνήμης

Ημερολόγιο φυσικής δραστηριότητας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)