Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

25 λεπτά

ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - συμπληρώνω

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές κάθε ομάδας ανοίγουν το φύλλο εργασίας με τίτλο «ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - συμπληρώνω» και συμπληρώνουν το ποίημα στον υπολογιστή χωρίς καμία μορφοποίηση. Κάθε μαθητής της ομάδας συμπληρώνει τις προτάσεις που λείπουν στο χρώμα του. 

Μόλις συμπληρώσουν όλο το ποίημα, αποθηκεύουν το έγγραφο στο φάκελό τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας.

Σημείωση:

1. Τα φύλλα εργασίας έχουν τοποθετηθεί από τον εκπαιδευτικό στο φάκελο κάθε ομάδας, προτού την έναρξη της διδασκαλίας (Το φύλλο εργασίας μπορεί να δοθεί "κλειδωμένο").

2. Το ποίημα προβάλλεται συμπληρωμένο στον βιντεοπροβολέα (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος βιντεοπροβολέας). Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να βρουν το ποιήμα στο "Τετράδιο Εργασιών" της Γλώσσας Β' Δημοτικού, α΄τεύχος, σελ. 17. 

Ας πληκτρολογήσουμε ...

Δραστηριότητα

Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Διευκρίνιση: 
Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)