Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

45 λεπτά

ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω εικόνες

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός αυτής της φάσης είναι οι μαθητές να εισάγουν εικόνες από αρχείο στο κείμενό τους και να το "εικονογραφήσουν".

Οι μαθητές εργάζονται στις ίδιες ομάδες, ανοίγουν στον υπολογιστή τους το φύλλο εργασίας με όνομα “ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω εικόνες" και προσθέτουν δίπλα στις χρωματισμένες λέξεις του κειμένου αντίστοιχες εικόνες από τον φάκελο ΠΟΤΑΜΑΚΙ που υπάρχει στον φάκελο της τάξης τους.

Οι λέξεις είναι χρωματισμένες με δύο χρώματα (κόκκινο - μπλε) και κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να εισάγει τις λέξεις του χρώματος που διάλεξε.

Έπειτα αποθηκεύουν το έγγραφό στο φάκελό τους.

Σημείωση:

1. Τα φύλλα εργασίας και ο φάκελος ΠΟΤΑΜΑΚΙ με τις εικόνες έχουν τοποθετηθεί από τον εκπαιδευτικό στο φάκελο κάθε ομάδας, προτού την έναρξη της διδασκαλίας.

2. Στο Φύλλο Εργασίας 2 (αφορά τον εκπαιδευτικό), δίνονται οι διευθύνσεις των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο εκπαιδευτικός τις κατεβάζει και τις αποθηκεύει σε ένα φάκελο με το όνομα ΠΟΤΑΜΑΚΙ (μικραίνοντάς τες στο σωστό μέγεθος). Κάθε εικόνα έχει όνομα αυτό που αναπαριστά μέσα στο κείμενο (π.χ. ποταμάκι). Εναλλακτικά μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες από τα παιχνίδια μνήμης (έχουν σωστό μέγεθος).

 

Ας εικονογραφήσουμε ...

Δραστηριότητα

Τελειώσατε; Ώρα για παιχνίδι!

Παιχνίδι μνήμης με εικόνες από το ποίημα [1]

Διευκρίνιση: 
Βρες τις ίδιες εικόνες

Παιχνίδι μνήμης με εικόνες από το ποίημα [2]

Διευκρίνιση: 
Βρες τις ίδιες εικόνες

Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Διευκρίνιση: 
Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)