Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

15 λεπτά

Λόγοι της μετανάστευσης

Στην πρώτη φάση του σεναρίου χρησιμοποιείται μια εικόνα από τις αρχές του 20ου αιώνα για να παρουσιαστεί το φαινόμενο και να αναδειχθούν οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Εξετάζονται τα διαχρονικά αίτια που ωθούν τους ανθρώπους στην μετανάστευση, ώστε να συνδεθούν και να συσχετιστούν με τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Με την χρήση οπτικοακουστικού υλικού δίνεται η δυνατότητα να διακρίνουν οι μαθητές τα δύο διαφορετικά ιστορικά γεγονότα (του πρώτου και δεύτερου αποικισμού) ως προς το χρόνο και το χώρο. Ανακαλύπτονται επιπλέον ομοιότητες και διαφορές των φαινομένων και συγκρίνονται.

Μετανάστες αναμένουν το πλοίο στην Πάτρα για την Αμερική. Γιατί εγκαταλείπουν την πατρίδα τους ;

Διευκρίνιση: 
Η εικόνα αναφέρεται στα τέλη του 19ου αιώνα - αρχές 20ου αιώνα
Σχόλιο: 
Από τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ού, σημειώνεται ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Έλληνες πολίτες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή μπαρκάρουν με ατμόπλοια.

Γιατί οι άνθρωποι σήμερα μεταναστεύουν ;

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν πολλές αιτίες που διαχρονικά ωθούν τους ανθρώπους σε αναζήτηση νέας πατρίδας.
Σχόλιο: 
Συμπληρώνοντας τα κενά βρίσκεις τους λόγους της μετανάστευσης !

Αποικισμός στο Αιγαίο

Διευκρίνιση: 
Σύντομη παρουσίαση του Α΄ και Β΄ αποικισμού των Ελλήνων
Σχόλιο: 
Τα νησιά του προϊστορικού και πρωτοϊστορικού Αιγαίου ανέπτυξαν σχέσεις με όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες του Αιγαίου ταξίδεψαν σε Ανατολή και Δύση και ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς και αποικίες εκεί. Ίωνες, Αιολείς, Πρωτοέλληνες, αλλά και τα κυρίως ελληνικά φύλα, με τον α’ και β’ αποικισμό εξαπλώνονται σ’ όλη τη Μεσόγειο και κυριαρχούν εμπορικά και πολιτισμικά.

Λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες στο Β΄ αποικισμό

Διευκρίνιση: 
Αναζήτηση των λόγων που οδήγησαν σε έξοδο τους Έλληνες σ ΄ όλη την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο

Σύγκριση Α΄και Β΄ αποικισμού

Διευκρίνιση: 
Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά του Α ΄ και Β΄ αποικισμού ;
Σχόλιο: 
Μπορείς να ανακαλύψεις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο αποικισμούς που έχουν αρκετή χρονική απόσταση !
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)