Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

30 λεπτά

Η νέα πατρίδα

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση γίνεται χρήση διαδραστικών χαρτών που επιτρέπουν την διάσταση του φαινομένου σε όλο το μέγεθός του και βοηθούν στην κατανόησή του. Οπτικά το πλήθος των αποικιών το αποδεικνύει. Ο β΄ αποικισμός ως οργανωμένη προσπάθεια έχει επιμέρους χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται με την μορφή ερωτήσεων για να παρουσιάσουν την συνολική εικόνα. ¨Κατανοείται το "πως εγκαθίστανται οι άποικοι" και με ποιες προϋποθέσεις γίνεται ο αποικισμός. Ο χώρος εγκατάστασης ως διάσταση του φαινομένου παρουσιάζεται σε όλη την έκτασή του και δίνει αφορμή για επιπλέον ερωτήματα. Τέλος επιπλέον υλικό χρησιμοποιείται για τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην ενότητα είναι σε άμεση συνάρτηση με το θέμα αλλά του δίνουν ευρύτερες διαστάσεις (βιωματική διάσταση - παιχνίδι ρόλων, επιχειρηματολογία) και επιτρέπουν μετά το στάδιο της συλλογής υλικού και οργάνωσης, την παραγωγή ιστορικού γραπτού κειμένου.

Διαδραστικός χάρτης β΄ αποικισμού

Διευκρίνιση: 
Παρουσιάζονται οι ελληνικές πόλεις του β΄ αποικισμού. Με το + γίνεται μεγέθυνση του χάρτη. Με το - σμίκρυνση του χάρτη.
Σχόλιο: 
Πρόκειται να αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο

Παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών του β ελληνικού αποικισμού.

Προϋποθέσεις ίδρυσης αποικίας

Αναχώρηση - εγκατάσταση αποίκων. Ποιές από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι σωστές ;

Σχόλιο: 
Διαλέγοντας τις σωστές εκφράσεις ανακαλύπτεις τα χαρακτηριστικά μιας αποικίας !

Περιοχές που επεκτάθηκε ο β΄ αποικισμός

Διευκρίνιση: 
Σε ποια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επεκτάθηκαν οι Έλληνες ;
Σχόλιο: 
Μπορείτε να παρατηρήσετε τις περιοχές που επεκτάθηκε ο β΄ ελληνικός αποικισμός για να απαντήσετε στην ερώτηση.

Ελληνικές αποικίες

Διευκρίνιση: 
Διερεύνηση του χώρου και του τρόπου εγκατάστασης των αποίκων.
Σχόλιο: 
Πληροφορίες για τις εικόνες αναδύονται με την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω σε αυτές.

Χάρτης αποικιών με πληροφορίες για τις ελληνικές πόλεις που ιδρύθηκαν.

Διευκρίνιση: 
Υπάρχει ενεργός σύνδεσμος για κάθε πόλη με πληροφορίες.
Σχόλιο: 
Επιπλέον πληροφορίες για κάθε ελληνική πόλη επιλέγοντας το όνομά της !

α) Πολυμεσική παρουσίαση του β΄ αποικισμού (Βοηθητικό υλικό για τα φύλλα εργασίας)

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό ενεργό στο διαδίκτυο "Ιστόπολις"
Σχόλιο: 
Αναζητήστε στο λογισμικό "Ιστόπολις" περισσότερες πληροφορίες για τον δεύτερο αποικισμό

β) Πολυμεσική παρουσίαση : Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του β΄ αποικισμού (Βοηθητικό υλικό για τα φύλλα εργασίας)

Διευκρίνιση: 
Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του β΄ αποικισμού
Σχόλιο: 
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο συνοδευτικό λογισμικό
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)