Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

45 λεπτά

Οι συνέπειες του αποικισμού

Στην τελευταία φάση γίνεται διερεύνηση και αντλούνται πληροφορίες από φωτογραφικό υλικό για τις συνέπειες του β ΄ αποικισμού. Το φωτογραφικό υλικό ερμηνεύεται, κρίνεται και επεξεργάζεται από το μαθητή. Το φαινόμενο του αποικισμού παρουσιάζεται με διαφορετικές οπτικές συνδυασμένο με γραπτές πληροφορίες. Οι συνέπειες αντλούνται μέσα από την παρατήρηση.

Δραστηριότητα : Παρουσίαση των φύλλων εργασίας των ομάδων

Διευκρίνιση: 
Παρουσίαση ομάδων

Οι συνέπειες του αποικισμού

Διευκρίνιση: 
Παρουσιάζονται μερικές από τις συνέπειες του β΄ αποικισμού
Σχόλιο: 
Πληροφορίες για τις εικόνες αναδύονται με την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω σε αυτές.

Συνέπειες του β΄ αποικισμού

Διευκρίνιση: 
Ποιες αλλαγές έφερε στη ζωή των ανθρώπων ;
Σχόλιο: 
Μπορείτε να ανατρέξετε πληροφορίες που υπάρχουν πιο πάνω για να απαντήσετε σωστά !

Συνέπειες και εικόνες

Διευκρίνιση: 
Ταύτιση εικονογραφικών στοιχείων με τις συνέπειες του β΄ αποικισμού

Ανακεφαλαίωση - Σύνθεση

Διευκρίνιση: 
Δραστηριότητα κοινή για όλες τις ομάδες
Σχόλιο: 
Δραστηριότητα κοινή για όλες τις ομάδες - Αξιολόγηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)