Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

30 λεπτά

Σύνδεση με άλλες Επιστήμες - Εφαρμογή

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή μέσω κατάλληλου υλικού, συνδέουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με άλλες Επιστήμες. Ειδικότερα παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα του οποίου ένα μέγεθος μοντελοποιείται μέσω τριγωνομετρικής συνάρτησης. Στη συνέχεια οι μαθητές εφαρμόζουν σε παραδείγματα – ασκήσεις τις έννοιες και τις διαδικασίες που έμαθαν.

Το μάθημα μπορεί να γίνει είτε στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην τάξη με τη χρήση  βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και παράλληλη χρήση έντυπων φύλλων εργασίας. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

Αρχικά ο δάσκαλος ενδείκνυται να προτρέψει τους μαθητές να παρατηρήσουν τον πίνακα με τις μετρήσεις της απομάκρυνσης ενός ελατηρίου που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο και το διάγραμμα αναπαράστασης των δεδομένων αυτών και να θέσει στους μαθητές τα ερωτήματα που παρατίθενται παρακάτω, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν με τους συμμαθητές της ομάδας τους σχετικά με αυτά. Στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μαθητών σχετικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα.

Πρόβλημα: Απλή αρμονική ταλάντωση

Πίνακας τιμών και γραφική παράσταση μετρήσεων απομάκρυνσης ελατηρίου που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση

Σχόλιο: 
Ο πίνακας τιμών και η γραφική παράσταση έχουν δημιουργηθεί και σχεδιαστεί αντίστοιχα με το υπολογιστικό φύλλο Excel.

Άσκηση 1: Σειρά ερωτήσεων μοναδικής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις επέλεξε μία απάντηση.

Άσκηση 2: Κάρτες ερωτήσεων σε δεδομένες γραφικές παραστάσεις

Διευκρίνιση: 
Για καθεμία από τις γραφικές παραστάσεις που δίνονται παρακάτω, απαντήστε στις αντίστοιχες ερωτήσεις.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)