Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

A virtual trip to London

45 λεπτά

London overview

Φύλλα Εργασίας

London is the capital of the United Kingdom and one of the most important cities in the world, offering to the visitors a variety of things to do, places to visit, entertainment, cuisine, shopping and much more. London is home to many amazing attractions.

Top 10 London Attractions

Διευκρίνιση: 
Watch the following video to find out about the 10 most important London attractions and get ready for your virtual tour in London! The transcript of the video is attached as a worksheet (for teacher use).

Now watch the video again and answer the questions below:

Διευκρίνιση: 
Click on the right answer.

What does the video say about the museums?

Διευκρίνιση: 
Drag and drop the museums on the right to match the descriptions on the left.

Where are these attractions?

Διευκρίνιση: 
Spot the location. Drag and drop the images to the places:

Around London

Listen to the conversation and fill in the gaps

Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)