Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

A virtual trip to London

45 λεπτά

Exploring London

Φύλλα Εργασίας

Work in pairs. Choose one of the attractions in the video, search on the Net, gather all the information you may need and finally create a presentation about it. You are going to present it in front of your class, so do your best!

In the first slide, you may include the name of the attraction, an image and a short description of it. In the second slide, write the three best things about it. In the third slide, put some general information (how to get there, opening hours, admission fee) and in the last one, give three reasons why you choose it. Don't forget to write your names and to thank your audience for its attention.

A template of the presentation in pdf format is attached to guide you through this task.

Feel free to use the following resources or any other relevant resources on the Net.

Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)