Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μορφές Επιχειρήσεων

45 λεπτά

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή την φάση οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες, της προηγούμενης φάσης, θα ψάξουν στο διαδίκτυο πληροφορίες με βάση τα φύλλα εργασίας. Στα φύλλα εργασίας περιγράφεται τι ακριβώς τους ζητείται. Θα συμπληρώσουν με τις ανάλογες πληροφορίες τα φύλλα εργασίας και μετά θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα κύρια σημεία της διερεύνησής τους.

Η φάση θα ολοκληρωθεί αφού οι μαθητές απαντήσουν στις διαδραστικές ασκήσεις, που έχουν ετοιμαστεί για να αποκλρυσταλλωθούν και αξιολογηθούν τα κύρια σημεία και των δύο φάσεων.

Μορφές επιχειρήσεων

Μορφές Επιχειρήσεων

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε την σωστή απάντηση

Μορφές Επιχειρήσεων

Μορφές Επιχειρήσεων

Μορφές Επιχειρήσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)