ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μέσα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )

15 λεπτά

Διάκριση ΜΑΠ

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για τα είδη των κινδύνων, όπου είναι απαραίτητα ΜΑΠ:

Φυσικοί ( πτώσεις από ύψος, κρούσεις, εγκαύματα, γδαρσίματα, δονήσεις, ολισθήσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες, ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολίες, θόρυβος )

Χημικοί ( σκόνες, ίνες, καπνοί, ομίχλες, εμβαπτίσεις, εκτινάξεις, πιτσιλίσματα, αέρια, ατμοί ) και 

Βιολογικοί ( παθογόνα βακτήρια, παθογόνοι ιοί, μύκητες ) 

Στους μαθητές δίνεται ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΠ σε ηλεκτρονική μορφή στον οποίο καλούνται να τσεκάρουν ποιο μέρος του σώματος πρέπει να προστατευτεί ανάλογα με το είδος του ενδεχομένου κινδύνου.

 Ως εγχειρίδιο μελέτης προτείνεται στους μαθητές το:

 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Τάνια Ζορμπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός
Υπεύθυνη Παραρτήματος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ), Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)