Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

How do you do, Mr. Shakespeare

25 λεπτά

Shakespeare's plays

Οι μαθητές μαθαίνουν τα είδη των θεατρικών έργων του Shakespeare και, μέσα από ιστοεξερεύνηση, ανακαλύπτουν σε ποιο είδος ανήκουν τα σημαντικότερα από τα έργα του.
 

The types of Shakespeare's plays

Διευκρίνιση: 
Drag and drop to match.

Let's find information about Shakespeare's most famous theatrical plays

Διευκρίνιση: 
Surf the website of the Folger Shakespeare Library and find the types of Shakespeare's most famous theatrical plays.

How much did you learn about Shakespeare's most famous plays?

Διευκρίνιση: 
Drag and drop to find the types of Shakespeare's most famous plays.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)