Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

How do you do, Mr. Shakespeare

45 λεπτά

Romeo and Juliet

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα διαδραστικό βίντεο και μαθαίνουν για την υπόθεση του έργου "Romeo and Juliet".   Στην συνέχεια επεξεργάζονται δύο φύλλα εργασίας.

Romeo and Juliet's plot

Διευκρίνιση: 
Watch the video and find out what Romeo and Juliet's story is about.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)