Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη

45 λεπτά

Αφόρμηση - αποτύπωση των αντιλήψεων

Φύλλα Εργασίας

Τιθεται το ερώτημα «Πώς εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών σας;» (φύλλο εργασίας 1).

Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν ατομικά για ένα-δύο λεπτά πρώτα και να σημειώσουν σε ένα χαρτί κάποια βασικά σημεία που θα ήθελαν να μοιραστούν στην ομάδα τους. Οι σκέψεις και οι απαντήσεις τους θα πρέπει να ‘απαντούν’ στο ερώτημα που τέθηκε.

Κατόπιν με βάση τις σκέψεις τους, συζητουν το θέμα στην ομάδα τους και καταλήγουν σε μικρά κειμενάκια που εκφράζουν και περιελαμβάνουν τις σκέψεις όλης της ομάδας.

Στόχοι αυτής της 'εργασιας' ειναι

1. Να διαπιστωθει αν οι απαντήσεις των παιδιών δεν περιλαμβάνουν μόνο ανάγκες, αλλά και επιθυμίες.

2. Επίσης καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν στο προστατευτικό περιβάλλον της οικογένειας, θεωρούν ότι η οικογένεια είναι ο αποκλειστικός φορέας που φροντίζει για τη διασφάλιση των αναγκών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την ανάγκη να αναπτυχθεί και να καλυφθεί η αναφορά στην ύπαρξη των θεσμών και του οργανωμένου κράτους, προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ακόμη και όταν αυτά τα καταπατά το οικογενειακό περιβάλλον).

3. Τέλος, αναμένεται ότι οι περισσότερες απαντήσεις των παιδιών δεν περιλαμβάνουν ανάγκες/δικαιώματα τα οποία δεν επιθυμούν (όπως η εκπαίδευση) ή δεν τους ενδιαφέρουν (όπως η θρησκευτική ελευθερία), κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την ανάγκη να αναπτυχθεί και να καλυφθεί η το θέμα σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου συνολικά είτε αυτά αφορούν ατομικές είτε κοινωνικές είτε πολιτικές ανάγκες και να κατανοήσουν ότι ακόμη και όταν κάποιος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση ενός δικαιώματος, αυτό θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο και στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το κατανοήσει και να το διεκδικήσει, θα πρέπει η πολιτεία να του το παράσχει υποχρεωτικά.

Κατόπιν γίνεται μια ομαδοποίηση των αναγκών - επιθυμιών - υποχρεώσεων, τα παιδιά παίζουν με το διαδραστικό παιχνίδι του σεναρίου και γίνεται η συζήτηση για το ότι οι ανάγκες αποτελούν δικαιώματα, αλλά επισύρουν και υποχρεώσεις να διεκδικούμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα τα δικά μας και των άλλων.

Τέλος τα παιδιά καλούνται να εκφραστούν και να δημιουργήσουν ελεύθερα μια αφίσα η οποία θα αποτυπώνει τους προσβληματισμούς τους σχετικά με όποιο από τα θέματα που καλύφθηκαν επιθυμούν στην ομάδα τους. Σχετικές οδηγίες δίνονται στο φύλλο εργασίας 2

Είναι ανάγκη, επιθυμία ή υποχρέωση;

Διευκρίνιση: 
τι νομίζεις ότι είναι το .....

Νομίζεις ότι είναι σωστό;

Διευκρίνιση: 
Σκέψου αν αυτό συνδέεται με ένα ανθρώπινο δικαίωμα...
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)