Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη

45 λεπτά

Ανάγκες ή επιθυμίες / Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας δικαίωμα και μπορούν να διακρίνουν τις έννοιες ανάγκη και επιθυμία, φθάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες δημιουργούν δικαιώματα. Για να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός τους είναι αποτέλεσμα αγώνων και ότι η μη ικανοποίηση βασικών δικαιωμάτων έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, προτείνεται η μελέτη της ιστοσελίδας της UNISEF.

Εκεί μαθαίνουν ότι τα δικαιώματα διακρίνονται σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά και να είναι σε θέση να αναφέρουν κάποια από αυτά και επίσης διαπιστώνουν ότι ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες υπάρχουν δικαιώματα των πολιτών που παραβιάζονται. Μαθαίνουν επίσης ότι σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια της νομοθεσίας και των ανεξάρτητων αρχών.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

Προσπάθησε να βρεις το δικαίωμα που απεικονίζεται...

Βλέποντας το βίντεο προσπάθησε να αναγνωρίσεις το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται1

Βλέποντας το βίντεο προσπάθησε να αναγνωρίσεις το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται2

Βλέποντας το βίντεο προσπάθησε να αναγνωρίσεις το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται3

Βλέποντας το βίντεο προσπάθησε να αναγνωρίσεις το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται4

Βλέποντας το βίντεο προσπάθησε να αναγνωρίσεις το δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται5

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)