Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

20 λεπτά

Κατανοώ τα προγράμματα με Ardublock

Φύλλα Εργασίας

Στο σχήμα  του επισυναπτομένου φυλλου εργασίας αυτης της Φάσης (Φάση 2) αρχικά προσπαθήστε να κατανοήσετε τά παρακάτω προγράμματα. Τα προγράμματα αφορουν  τον μικροελεγκτή Arduino και κατασκευάστηκαν  με Ardublock το οποίο υλοποιεί την προηγούμενη άσκηση. Αφου τα κατανοήσετε αντιστοιχίστε τα block με τις τιμές του αισθητήρα φωτος (οπως δινονται στην προηγ. ασκηση) στην ανάλογη θέση ώστε να λειτουργούν σωστά.

Αξιολογειστε την προσπάθεια σας επιλυοντας τις παρακάτω ασκήσεις

ARDUBLOCK_2: Αντιστοιχία κώδικα με τιμές αισθητήρα

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)